Skupina PatriaPatria Finance, a.s. (“Patria”) byla založena v roce 2001. Patria je držitelem povolení České národní banky, které ji opravňuje v obchodování s domácími i zahraničními cennými papíry, je členem Burzy cenných papírů Praha a je zastoupena v několika jejích orgánech.

Patria Finance
Chci obchodovat
s cennými papíry

Patria Corporate Finance
Hledám poradenství
při řízení firmy

Patria Online
Hledám finanční
zpravodajství

Veřejné dražby
cenných papírů

Patria
Chci více
informací o Patrii

Patria investiční společnost
Obhospodařování realitních
fondů kvalifikovaných investorů